Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja: „HERIe – oprogramowanie do ilościowej oceny fizycznego zagrożenia obiektów zabytkowych przez wahania parametrów klimatu”, Arkadiusz Kupczak, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja „Specjalistyczny moduł oprogramowania WUFI®Plus umożliwiający precyzyjne modelowanie mikroklimatu i zużycia energii”, Jan Radoń, Engineering Consulting & Software Development

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja: „Strategia kontroli klimatu w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie, w Sukiennicach”, Agata Mendys, Muzeum Narodowe w Krakowie

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja „Podejmowanie decyzji w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności w budynkach przechowujących zasoby dziedzictwa”, Piotr Lewicki, Ireneusz Doncer, Biuro Projektów Lewicki-Łatak

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Projekt badawczy HERIVERDE „Efektywność energetyczna instytucji muzealnych i bibliotecznych” – prezentacja wstępna Roman Kozłowski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

pdfczytaj dalejzwiń

Podejmowanie decyzji w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności

W projekcie Heriverde powstał podręcznik, którego celem jest wsparcie przy podejmowaniu decyzji w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności w budynkach muzeów, bibliotek i archiwów. Podręcznik podejmuje próbę usystematyzowania działań służących poprawie efektywności energetycznej w tych budynkach.

W projekcie Heriverde powstał podręcznik, którego celem jest wsparcie przy podejmowaniu decyzji w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności w budynkach muzeów, bibliotek i archiwów. Podręcznik podejmuje próbę usystematyzowania działań służących poprawie efektywności energetycznej w tych budynkach. Przedstawiono międzynarodowe wytyczne odnoszące się do pasm kontroli warunków klimatycznych odpowiednio w muzeach, oraz bibliotekach i archiwach.  Opisano aspekty, które należy wziąć pod uwagę podejmując decyzje w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności budynków muzealnych i bibliotecznych. Zaprezentowano praktyczne zastosowanie ogólnych wytycznych na przykładzie dwóch studiów przypadku:

Studium przypadku I – Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie w zabytkowym budynku Sukiennic, obiekt klimatyzowany

oraz

Studium przypadku II – zbiory specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie w zabytkowym budynku Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczpospolitej), obiekt nieklimatyzowany.

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu 17.10.2017 w Warszawie

17 października 2017 roku w Warszawie odbędzie się warsztat kończący realizację projektu Heriverde. Warsztat podsumowuje stan wiedzy o kontroli mikroklimatu w budynkach mieszczących zasoby dziedzictwa oraz przedstawi narzędzia numeryczne wspierające działania zwiększające efektywność energetyczną muzeów, bibliotek i archiwów. 

W wielu instytucjach przechowujących zasoby dziedzictwa koszty energii stanowią drugą największą kategorię wydatków, po wynagrodzeniach. Oszczędzanie energii leży zatem w żywotnym interesie ekonomicznym instytucji kultury. Brak doświadczenia służb technicznych i projektantów, oraz wzorcowych rozwiązań w omawianym zakresie, staje się dotkliwym problemem w przypadku budowy lub przebudowy muzeów, bibliotek i archiwów.

 

Warsztat podsumowuje stan wiedzy o kontroli mikroklimatu w budynkach mieszczących zasoby dziedzictwa oraz przedstawi narzędzia numeryczne wspierające działania zwiększające efektywność energetyczną muzeów, bibliotek i archiwów. W oparciu o modelowanie różnych scenariuszy regulacji warunków klimatu, powstały wielowariantowe, energooszczędne strategie zarządzania klimatem w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie w zabytkowym budynku Sukiennic, jako przykładzie budynku klimatyzowanego, oraz w Pałacu Krasińskich mieszczącym zbiory specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie, jako przykładzie obiektu nieklimatyzowanego.

 

Ambicją warsztatu jest wsparcie podejmowania decyzji co do racjonalnych, dostosowanych do wymagań konkretnego zbioru strategii regulacji warunków wilgotności względnej i temperatury, które ograniczą instalacje systemów klimatyzacji, kosztownych i ingerujących w często zabytkową substancję budynków, oraz ogromne koszty działania tych systemów.

 

Na warsztat można się zapisać przez stronę NIMOZu.

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat w Muzeum Narodowym w Krakowie

Uczestnicy warsztatu w Muzeum Narodowym w Krakowie mogli praktycznie zapoznać się z działaniem oprogramowania HERIe. W warsztacie wzięły udział  52 osoby z całej Polski.

 

20 marca odbył się warsztat w Muzeum Narodowym w Krakowie „Profilaktyka konserwatorska – przeciwdziałanie zagrożeniom kolekcji muzealnych”. Podczas warsztatu analizowano zagrożenia wynikające z niestabilności warunków klimatycznych w salach wystawowych i magazynach muzealnych, zaprezentowano również wyniki projektu Heriverde. Uczestnicy warsztatu mogli praktycznie zapoznać się z działaniem oprogramowania HERIe na przygotowanych stanowiskach z komputerami, przeanalizować potencjalne zagrożenia obiektów przez rzeczywiste przebiegi temperatury i wilgotności względnej w Galerii Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie, a następnie zobaczyć w tej galerii obiekty wrażliwe na zmiany parametrów klimatu i ich rzeczywiste uszkodzenia fizyczne, których narastanie było przedmiotem analizy numerycznej. W warsztacie wzięły udział  52 osoby z całej Polski.

czytaj dalejzwiń

Program HERIe w Waszyngtonie

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano na konferencji „Mechanika materiałów artystycznych i jej przyszłość w nauce o dziedzictwie” w Smithsonian Institution w Waszyngtonie.

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano na konferencji „Mechanika materiałów artystycznych i jej przyszłość w nauce o dziedzictwie” w Smithsonian Institution w Waszyngtonie (24-25.10.2016) poświęconej mechanizmom uszkodzeń fizycznych materiałów, z których zbudowane są dzieła sztuki. Konferencję współorganizowały Instytut Konserwacji Muzealnej Smithsonian Institution oraz Wydział Konserwacji Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. W trakcie prezentacji i dyskusji pokazano, jak opracowane w projekcie Heriverde oprogramowanie pomaga w podejmowaniu decyzji o racjonalnej ochronie zbiorów muzealnych na podstawie ilościowej oceny zagrożeń. Wszystkie przedstawione w czasie konferencji prezentacje zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie przygotowywanym przez Smithsonian Institution Scholarly Press.

pdfczytaj dalejzwiń

Ocena mikroklimatu w celu ochrony malarstwa tablicowego

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano na warsztacie „Nauka o drewnie i technologia drewna II: warunki mikroklimatyczne służące ochronie malarstwa tablicowego”.

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano na warsztacie „Nauka o drewnie i technologia drewna II: warunki mikroklimatyczne służące ochronie malarstwa tablicowego” zorganizowanym przez Instytut „Stichting Restauratie Atelier Limburg” w Maastricht (20-21.10.2016) poświęconym ochronie drewna polichromowanego, szczególnie działaniom służącym ochronie obrazów na desce. Opracowane w projekcie Heriverde oprogramowanie wspiera ustalenie właściwego dla malarstwa tablicowego mikroklimatu na podstawie ilościowej oceny zagrożeń, co stanowi kluczowy element ochrony tej niezwykle cennej części dziedzictwa artystycznego.

pdfczytaj dalejzwiń