Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja: HERIe – oprogramowanie do ilościowej oceny fizycznego zagrożenia obiektów zabytkowych przez wahania parametrów klimatu, Arkadiusz Kupczak, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja: Specjalistyczny moduł oprogramowania WUFI®Plus umożliwiający precyzyjne modelowanie mikroklimatu i zużycia energii, Jan Radoń, Engineering Consulting & Software Development

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja: Podejmowanie decyzji w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności budynków muzealnych i bibliotecznych – podręcznik, Barbara Świątkowska, Muzeum Narodowe w Krakowie

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja: Strategia kontroli klimatu w Pałacu Krasińskich, Biblioteka Narodowa, Bogdan Zerek, Biblioteka Narodowa oraz Jan Radoń, Engineering Consulting & Software Development

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja: Strategia kontroli klimatu w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie, w Sukiennicach, Agata Mendys, Muzeum Narodowe w Krakowie

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja: Podejmowanie decyzji w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności w budynkach przechowujących zasoby dziedzictwa, Piotr Lewicki, Ireneusz Doncer, Biuro Projektów Lewicki-Łatak

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Projekt badawczy HERIVERDE „Efektywność energetyczna instytucji muzealnych i bibliotecznych” – prezentacja wstępna, Roman Kozłowski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

pdfczytaj dalejzwiń

Podejmowanie decyzji w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności

W projekcie Heriverde powstał podręcznik, którego celem jest wsparcie przy podejmowaniu decyzji w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności w budynkach muzeów, bibliotek i archiwów. Podręcznik podejmuje próbę usystematyzowania działań służących poprawie efektywności energetycznej w tych budynkach.

W projekcie Heriverde powstał podręcznik, którego celem jest wsparcie przy podejmowaniu decyzji w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności w budynkach muzeów, bibliotek i archiwów. Podręcznik podejmuje próbę usystematyzowania działań służących poprawie efektywności energetycznej w tych budynkach. Przedstawiono międzynarodowe wytyczne odnoszące się do pasm kontroli warunków klimatycznych odpowiednio w muzeach, oraz bibliotekach i archiwach.  Opisano aspekty, które należy wziąć pod uwagę podejmując decyzje w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności budynków muzealnych i bibliotecznych. Zaprezentowano praktyczne zastosowanie ogólnych wytycznych na przykładzie dwóch studiów przypadku:

Studium przypadku I – Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie w zabytkowym budynku Sukiennic, obiekt klimatyzowany

oraz

Studium przypadku II – zbiory specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie w zabytkowym budynku Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczpospolitej), obiekt nieklimatyzowany.

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu 17.10.2017 w Warszawie

17 października 2017 roku w Warszawie odbędzie się warsztat kończący realizację projektu Heriverde. Warsztat podsumowuje stan wiedzy o kontroli mikroklimatu w budynkach mieszczących zasoby dziedzictwa oraz przedstawi narzędzia numeryczne wspierające działania zwiększające efektywność energetyczną muzeów, bibliotek i archiwów. 

W wielu instytucjach przechowujących zasoby dziedzictwa koszty energii stanowią drugą największą kategorię wydatków, po wynagrodzeniach. Oszczędzanie energii leży zatem w żywotnym interesie ekonomicznym instytucji kultury. Brak doświadczenia służb technicznych i projektantów, oraz wzorcowych rozwiązań w omawianym zakresie, staje się dotkliwym problemem w przypadku budowy lub przebudowy muzeów, bibliotek i archiwów.

 

Warsztat podsumowuje stan wiedzy o kontroli mikroklimatu w budynkach mieszczących zasoby dziedzictwa oraz przedstawi narzędzia numeryczne wspierające działania zwiększające efektywność energetyczną muzeów, bibliotek i archiwów. W oparciu o modelowanie różnych scenariuszy regulacji warunków klimatu, powstały wielowariantowe, energooszczędne strategie zarządzania klimatem w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie w zabytkowym budynku Sukiennic, jako przykładzie budynku klimatyzowanego, oraz w Pałacu Krasińskich mieszczącym zbiory specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie, jako przykładzie obiektu nieklimatyzowanego.

 

Ambicją warsztatu jest wsparcie podejmowania decyzji co do racjonalnych, dostosowanych do wymagań konkretnego zbioru strategii regulacji warunków wilgotności względnej i temperatury, które ograniczą instalacje systemów klimatyzacji, kosztownych i ingerujących w często zabytkową substancję budynków, oraz ogromne koszty działania tych systemów.

 

Na warsztat można się zapisać przez stronę NIMOZu.

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat w Muzeum Narodowym w Krakowie

Uczestnicy warsztatu w Muzeum Narodowym w Krakowie mogli praktycznie zapoznać się z działaniem oprogramowania HERIe. W warsztacie wzięły udział  52 osoby z całej Polski.

 

20 marca odbył się warsztat w Muzeum Narodowym w Krakowie „Profilaktyka konserwatorska – przeciwdziałanie zagrożeniom kolekcji muzealnych”. Podczas warsztatu analizowano zagrożenia wynikające z niestabilności warunków klimatycznych w salach wystawowych i magazynach muzealnych, zaprezentowano również wyniki projektu Heriverde. Uczestnicy warsztatu mogli praktycznie zapoznać się z działaniem oprogramowania HERIe na przygotowanych stanowiskach z komputerami, przeanalizować potencjalne zagrożenia obiektów przez rzeczywiste przebiegi temperatury i wilgotności względnej w Galerii Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie, a następnie zobaczyć w tej galerii obiekty wrażliwe na zmiany parametrów klimatu i ich rzeczywiste uszkodzenia fizyczne, których narastanie było przedmiotem analizy numerycznej. W warsztacie wzięły udział  52 osoby z całej Polski.

czytaj dalejzwiń