Projekt HERIVERDE rozpoczął się 1 listopada 2013 roku

Jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych. Celem projektu jest opracowanie dwóch narzędzi wspierających efektywność energetyczną muzeów, bibliotek i archiwów znajdujących się w budynkach zabytkowych. Pierwszym z nich jest dostosowane do potrzeb pracowników sektora ochrony zbiorów oprogramowanie służące ilościowej ocenie zagrożenia obiektów wrażliwych na zmiany parametrów klimatu. Drugim, specjalistyczny moduł oprogramowania WUFI® Plus umożliwiający bardziej precyzyjne modelowanie mikroklimatu i zużycia energii w muzeach, bibliotekach i archiwach. Narzędzia te nie istnieją w obecnej praktyce ochrony zbiorów. Zostaną one wszechstronnie przetestowane przez monitorowanie zużycia energii, mikroklimatu oraz odpowiedzi wymiarowej obiektów modelowych w rzeczywistych warunkach wybranych budynków mieszczących zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie i Biblioteki Narodowej w Warszawie. Uzyskane wyniki posłużą przygotowaniu wielowariantowych, energooszczędnych strategii zarządzania klimatem w tych budynkach.

galeria