• Prezentacje
  • Publikacje

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja: HERIe – oprogramowanie do ilościowej oceny fizycznego zagrożenia obiektów zabytkowych przez wahania parametrów klimatu, Arkadiusz Kupczak, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja: Specjalistyczny moduł oprogramowania WUFI®Plus umożliwiający precyzyjne modelowanie mikroklimatu i zużycia energii, Jan Radoń, Engineering Consulting & Software Development

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja: Podejmowanie decyzji w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności budynków muzealnych i bibliotecznych – podręcznik, Barbara Świątkowska, Muzeum Narodowe w Krakowie

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja: Strategia kontroli klimatu w Pałacu Krasińskich, Biblioteka Narodowa, Bogdan Zerek, Biblioteka Narodowa oraz Jan Radoń, Engineering Consulting & Software Development

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja: Strategia kontroli klimatu w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie, w Sukiennicach, Agata Mendys, Muzeum Narodowe w Krakowie

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Prezentacja: Podejmowanie decyzji w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności w budynkach przechowujących zasoby dziedzictwa, Piotr Lewicki, Ireneusz Doncer, Biuro Projektów Lewicki-Łatak

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat końcowy projektu Heriverde

Projekt badawczy HERIVERDE „Efektywność energetyczna instytucji muzealnych i bibliotecznych” – prezentacja wstępna, Roman Kozłowski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

pdfczytaj dalejzwiń

Podejmowanie decyzji w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności

W projekcie Heriverde powstał podręcznik, którego celem jest wsparcie przy podejmowaniu decyzji w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności w budynkach muzeów, bibliotek i archiwów. Podręcznik podejmuje próbę usystematyzowania działań służących poprawie efektywności energetycznej w tych budynkach.

W projekcie Heriverde powstał podręcznik, którego celem jest wsparcie przy podejmowaniu decyzji w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności w budynkach muzeów, bibliotek i archiwów. Podręcznik podejmuje próbę usystematyzowania działań służących poprawie efektywności energetycznej w tych budynkach. Przedstawiono międzynarodowe wytyczne odnoszące się do pasm kontroli warunków klimatycznych odpowiednio w muzeach, oraz bibliotekach i archiwach.  Opisano aspekty, które należy wziąć pod uwagę podejmując decyzje w zakresie kontroli klimatu i energooszczędności budynków muzealnych i bibliotecznych. Zaprezentowano praktyczne zastosowanie ogólnych wytycznych na przykładzie dwóch studiów przypadku:

Studium przypadku I – Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie w zabytkowym budynku Sukiennic, obiekt klimatyzowany

oraz

Studium przypadku II – zbiory specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie w zabytkowym budynku Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczpospolitej), obiekt nieklimatyzowany.

pdfczytaj dalejzwiń

Warsztat w Muzeum Narodowym w Krakowie

Uczestnicy warsztatu w Muzeum Narodowym w Krakowie mogli praktycznie zapoznać się z działaniem oprogramowania HERIe. W warsztacie wzięły udział  52 osoby z całej Polski.

 

20 marca odbył się warsztat w Muzeum Narodowym w Krakowie „Profilaktyka konserwatorska – przeciwdziałanie zagrożeniom kolekcji muzealnych”. Podczas warsztatu analizowano zagrożenia wynikające z niestabilności warunków klimatycznych w salach wystawowych i magazynach muzealnych, zaprezentowano również wyniki projektu Heriverde. Uczestnicy warsztatu mogli praktycznie zapoznać się z działaniem oprogramowania HERIe na przygotowanych stanowiskach z komputerami, przeanalizować potencjalne zagrożenia obiektów przez rzeczywiste przebiegi temperatury i wilgotności względnej w Galerii Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie, a następnie zobaczyć w tej galerii obiekty wrażliwe na zmiany parametrów klimatu i ich rzeczywiste uszkodzenia fizyczne, których narastanie było przedmiotem analizy numerycznej. W warsztacie wzięły udział  52 osoby z całej Polski.

czytaj dalejzwiń

Program HERIe w Waszyngtonie

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano na konferencji „Mechanika materiałów artystycznych i jej przyszłość w nauce o dziedzictwie” w Smithsonian Institution w Waszyngtonie.

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano na konferencji „Mechanika materiałów artystycznych i jej przyszłość w nauce o dziedzictwie” w Smithsonian Institution w Waszyngtonie (24-25.10.2016) poświęconej mechanizmom uszkodzeń fizycznych materiałów, z których zbudowane są dzieła sztuki. Konferencję współorganizowały Instytut Konserwacji Muzealnej Smithsonian Institution oraz Wydział Konserwacji Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. W trakcie prezentacji i dyskusji pokazano, jak opracowane w projekcie Heriverde oprogramowanie pomaga w podejmowaniu decyzji o racjonalnej ochronie zbiorów muzealnych na podstawie ilościowej oceny zagrożeń. Wszystkie przedstawione w czasie konferencji prezentacje zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie przygotowywanym przez Smithsonian Institution Scholarly Press.

pdfczytaj dalejzwiń

Ocena mikroklimatu w celu ochrony malarstwa tablicowego

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano na warsztacie „Nauka o drewnie i technologia drewna II: warunki mikroklimatyczne służące ochronie malarstwa tablicowego”.

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano na warsztacie „Nauka o drewnie i technologia drewna II: warunki mikroklimatyczne służące ochronie malarstwa tablicowego” zorganizowanym przez Instytut „Stichting Restauratie Atelier Limburg” w Maastricht (20-21.10.2016) poświęconym ochronie drewna polichromowanego, szczególnie działaniom służącym ochronie obrazów na desce. Opracowane w projekcie Heriverde oprogramowanie wspiera ustalenie właściwego dla malarstwa tablicowego mikroklimatu na podstawie ilościowej oceny zagrożeń, co stanowi kluczowy element ochrony tej niezwykle cennej części dziedzictwa artystycznego.

pdfczytaj dalejzwiń

Konferencja poświęcona efektywności energetycznej

Osiągnięcia projektu HERIVERDE zaprezentowano na 2. Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Efektywności Energetycznej Budynków Zabytkowych, która odbyła 19-20 października w Brukseli.

Osiągnięcia projektu HERIVERDE zaprezentowano na 2. Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Efektywności Energetycznej Budynków Zabytkowych, która odbyła 19-20 października w Brukseli. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i najnowszych osiągnięć na polu poprawy charakterystyki energetycznej budynków zabytkowych przy jednoczesnym zachowaniu ich historycznego charakteru, wartości, znaczenia i autentyczności. Wystąpienie zespołu realizującego projekt Heriverde dotyczyło budynków zabytkowych, w których przechowuje się i udostępnia zbiory biblioteczne i archiwalne. Zaprezentowano modelowanie mikroklimatu i zużycia energii w bibliotekach i archiwach przy zastosowaniu nowego modułu oprogramowania WUFI®Plus służącego do symulacji przepływu ciepła i pary wodnej w budynkach, który uwzględnia wzajemny wpływ zbiorów na kształtowanie się mikroklimatu oraz mikroklimatu na zbiory. Zademonstrowano jak wielkie oszczędności energii w magazynach muzealnych i bibliotecznych można osiągnąć przez uszczelnienie przegród zewnętrznych i zmniejszenie do niezbędnego minimum wymiany powietrza między wnętrzem a przestrzenią zewnętrzną.

pdfczytaj dalejzwiń

Prezentacja programu HERIe na konferencji w Paryżu

W trakcie konferencji współorganizowanej przez trzy grupy robocze Komitetu Konserwacji Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM zaprezentowano oprogramowanie HERIe służące ilościowej ocenie zagrożeń.

29-30 września 2016 w Narodowym Instytucie Historii Sztuki w Paryżu odbyła się konferencja „Zagadnienia fizyki w konserwacji malarstwa: monitorowanie, dokumentacja i zabiegi” współorganizowana przez trzy grupy robocze Komitetu Konserwacji Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM – Malarstwo, Prewencja Konserwatorska oraz Dokumentacja, francuski Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Uniwersytet Paryski Panthéon-Sorbonne. W trakcie konferencji zaprezentowano oprogramowanie HERIe służące ilościowej ocenie zagrożeń konkretnych obiektów wrażliwych na zmiany parametrów mikroklimatu eksponowanych w rzeczywistych warunkach otoczenia mierzonych lub symulowanych. Oprogramowanie wzbudziło zainteresowanie wielu specjalistów ze względu na jego dostępność dla każdej osoby zajmującej się ochroną zbiorów, która nie musi mieć specjalistycznego wykształcenia z zakresu nauk ścisłych czy technicznych. W czasie konferencji naukowcy wdrażający projekt HERIVERDE przeprowadzili rozmowy z partnerami zagranicznymi o możliwościach dalszego finansowania rozwoju oprogramowania po zakończeniu realizacji projektu NCBiR, tak aby oprogramowanie stało się platformą wykorzystania wyników międzynarodowych badań do opracowania coraz doskonalszych algorytmów opisujących zagrożenia różnych kategorii obiektów dziedzictwa.

pdfczytaj dalejzwiń

Prezentacja programu HERIe na Uniwersytecie Yale

W dniach 11–14 kwietnia 2016 r. profesor Jerzy Duszyński prezes PAN oraz profesor Roman Kozłowski koordynator projektu HERIVERDE uczestniczyli w 8. Światowym Kolokwium Prezydentów Uniwersytetów „Zachowanie dziedzictwa kulturowego: wyzwania i strategie” zorganizowanym przez Uniwersytet Yale pod egidą Narodów Zjednoczonych.

W dniach 11–14 kwietnia 2016 r. profesor Jerzy Duszyński prezes PAN oraz profesor Roman Kozłowski koordynator projektu HERIVERDE uczestniczyli w 8. Światowym Kolokwium Prezydentów Uniwersytetów „Zachowanie dziedzictwa kulturowego: wyzwania i strategie” zorganizowanym przez Uniwersytet Yale pod egidą Narodów Zjednoczonych. Kolokwia organizuje regularnie od 2004 roku pięć uniwersytetów amerykańskich (New York, Columbia, Princeton, Pennsylvania i Yale). Ich przedmiotem są wybrane zagadnienia ważne dla globalnej społeczności. W tegorocznym Kolokwium wzięło udział 30 prezydentów, rektorów i kanclerzy instytucji naukowych z całego świata (między innymi Princeton University, Brown University, University College London, Uppsala Universitet, Smithsonian Institution, Sorbonne – Universités – Muséum national d’histoire naturelle, University of Ghana, Shandong University, Oxford University, Boğaziçi University)  jak również towarzyszący im eksperci. W ramach kolokwium odbyły się liczne wykłady, w tym Iriny Bokovej, dyrektor generalnej UNESCO, i Ban Ki-moona, sekretarza generalnego ONZ.

 

Częścią Kolokwium był warsztat „Zrównoważona konserwacja dziedzictwa kulturowego” zorganizowany 12 kwietnia 2016 roku przez Instytut Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Yale, w którym wzięli udział eksperci uczestniczący w Kolokwium. Profesor Roman Kozłowski reprezentujący Polskę zaprezentował oprogramowanie HERIe służące ilościowej ocenie zagrożeń obiektów wrażliwych na zmiany parametrów mikroklimatu, opracowane w ramach projektu HERIVERDE. 

pdfczytaj dalejzwiń

Ocena ryzyka w obszarze dziedzictwa kulturowego

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano w Muzeum Narodowym w Krakowie podczas warsztatu prezentującego metodykę oceny ryzyka w obszarze dziedzictwa kulturowego.

11 grudnia 2015 w ramach działań Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem w Muzeum Narodowym w Krakowie odbył się warsztat prezentujący metodykę oceny ryzyka w obszarze dziedzictwa kulturowego. Warsztat był skierowany do osób uczestniczących w procesie zarządzania zbiorami i ich ochroną, w szczególności do kustoszy i konserwatorów, którzy w praktyce realizują ocenę ryzyka. Podczas warsztatu zaprezentowano oprogramowanie HERIe służące ilościowej ocenie zagrożeń obiektów wrażliwych na zmiany parametrów mikroklimatu. Oprogramowanie może wspierać osoby prowadzące ocenę zagrożenia zabytków na skutek niedostatecznej stabilności warunków mikroklimatu w otoczeniu obiektów.

pdfczytaj dalejzwiń

Prezentacja programu HERIe na konferencji w Warszawie

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano polskiemu środowisku związanemu z ochroną dziedzictwa podczas konferencji „Analiza chemiczna w ochronie zabytków”.

3-4 grudnia 2015 odbyła się najważniejsza w Polsce coroczna konferencja dotyczącej badań nad dziedzictwem „Analiza chemiczna w ochronie zabytków” organizowana przez Uniwersytet Warszawski. Konferencja pozwoliła na zaprezentowanie polskiemu środowisku związanemu z ochroną dziedzictwa oprogramowania HERIe służącego ilościowej ocenie zagrożeń obiektów wrażliwych na zmiany parametrów mikroklimatu.

pdfczytaj dalejzwiń

Projekt Heriverde na konferencji SEAHA w Londynie

Podczas międzynarodowej konferencji SEAHA w Londynie zaprezentowano obydwa narzędzia wspierające efektywność energetyczną muzeów, bibliotek i archiwów opracowywane w projekcie HERIVERDE. 

Podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej badań z dziedziny nauk ścisłych i inżynieryjnych w obszarze dziedzictwa, sztuki i archeologii zaprezentowano obydwa narzędzia wspierające efektywność energetyczną muzeów, bibliotek i archiwów opracowywane w projekcie HERIVERDE. Pierwszym z nich jest program HERIe służący ilościowej ocenie zagrożenia obiektów wrażliwych na zmiany parametrów klimatu. Drugim, specjalistyczny moduł oprogramowania WUFI® Plus umożliwiający bardziej precyzyjne modelowanie mikroklimatu i zużycia energii w muzeach, bibliotekach i archiwach.

pdfczytaj dalejzwiń

Projekt Heriverde w Sukiennicach

W Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach zainstalowany jest układ pomiarowy monitorujący odpowiedź wymiarową i zmianę kształtu modelu imitującego drewniany obiekt zabytkowy.

Od lipca 2014 w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie zainstalowany jest układ pomiarowy monitorujący odpowiedź wymiarową i zmianę kształtu modelu imitującego drewniany obiekt zabytkowy. Początkowo stanowisko pomiarowe umieściliśmy za obrazem „Pochodnie Nerona” Henryka Siemiradzkiego, a obecnie znajduje się ono za obrazem „Czwórka” Józefa Chełmońskiego. Zwiedzający mogą uzyskać informacje o monitorowaniu odkształceń obiektów oraz celach projektu Heriverde dzięki prezentacji w kiosku multimadialnym.

pdfczytaj dalejzwiń

Prezentacja projektu na targach "Dziedzictwo"

Projekt Heriverde został zaprezentowany podczas targów „Dziedzictwo” – targów konserwacji i restauracji zabytków oraz ochrony, wyposażenia archiwów, muzeów i bibliotek.

Projekt Heriverde został zaprezentowany na odbywających się w październiku targach „Dziedzictwo” – targach konserwacji i restauracji zabytków oraz ochrony, wyposażenia archiwów, muzeów i bibliotek. Targi „Dziedzictwo” to unikatowa w skali kraju, branżowa impreza poświęcona ochronie, wyposażeniu i usługom dla archiwów, bibliotek i muzeów. Wydarzenie stwarza doskonałą okazję, by zasięgnąć aktualnych informacji  na temat konserwacji i ochrony zabytków. Projekt Heriverde został zaprezentowany podczas towarzyszącej targom konferencji „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych” w ramach sesji „Problemy i zagrożenia związane z przechowywaniem kolekcji obiektów zabytkowych”.

pdfczytaj dalejzwiń