Oprogramowanie HERIe - wskaźnik zagrożeń

Kalkulator wskaźnika zagrożeń klimatycznych HERIe jest jednym z dwóch narzędzi optymalizacji efektywności energetycznej budynków muzeów, bibliotek i archiwów znajdujących się w budynkach zabytkowych, które powstaną w wyniku realizacji projektu Heriverde. Kalkulator zagrożeń wspiera wybór optymalnych strategii zarządzania klimatem, które z jednej strony obniżą koszty energii, a z drugiej zapewnią skuteczną ochronę zbiorów opartą o precyzyjną ocenę zagrożeń, oraz zrealizują zasadę minimalnej ingerencji w zabytkową substancję budynków podczas instalacji urządzeń aktywnej kontroli klimatu.

 

Oprogramowanie to wylicza na podstawie modeli wskaźnik zagrożenia różnorodnych kategorii obiektów zabytkowych przez specyficzne warunki klimatyczne panujące w określonej placówce, a nawet jej części – sali ekspozycyjnej, czy pomieszczeniu magazynowym. Podstawową zaletą narzędzia jest prosty sposób wprowadzania informacji dostępny dla każdej osoby zajmującej się ochroną zbiorów. Dalszą zaletą oprogramowania jest możliwość uzyskiwania wskaźnika zagrożenia dla rzeczywistych warunków klimatycznych będących kombinacją fluktuacji parametrów o różnym czasie trwania i różnych amplitudach.

 

Użytkownik wprowadza do oprogramowania zmiany temperatury i wilgotności względnej zmierzone w danym pomieszczeniu w ciągu roku i wybiera kategorię obiektu dla której chce uzyskać wskaźnik zagrożenia. Ponieważ obiekty dziedzictwa są bardzo różnorodne, wskaźniki zagrożenia będzie można otrzymywać dla typowych kategorii obiektów, na przykład drewnianych rzeźb polichromowanych, malowideł na podłożu drewnianym o różnej grubości i różnych rodzajach powłok malarskich i werniksów, oraz dekorowanych desek (malowanych, złoconych, fornirowanych) występujących w meblach i innych konstrukcjach zabytkowych.

 

Wskaźniki zagrożenia można wyliczać nie tylko dla warunków zmierzonych, ale również symulowanych dla różnych scenariuszy uszczelniania przegród zewnętrznych budynku, czy eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych.

 

Oprogramowanie jest narzędziem otwartym, w którym w miarę postępu badań będzie można zwiększać bazę analizowanych obiektów dziedzictwa. Będzie również można udoskonalać algorytmy tych obliczeń w oparciu o coraz dokładniejsze modele powstawania uszkodzeń.

 

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA!